Ucapan Lebaran Idul Fitri Dalam Bahasa Jawa (Update 2019)

Ucapan hari raya Idul Fitri Bahasa Jawa - Memberi ucapan pada hari lebaran menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sudah umum dilakukan namun ketika menggunakan bahasa Jawa masih jarang yang melakukannya.

Ada beberapa kemungkinan kenapa pemuda zaman sekarang tidak bisa bahasa Jawa karena di sekolah-sekolah mulai dihapus. Meskipun ada mungkin hanya sampai kelas 1 SMA/ SMK saja. Bagi orang Jawa tidak bisa bahasa Jawa disebut kebangeten.
Ucapan Idul Fitri Bahasa Jawa

Orang yang memberikan ucapan hari raya Idul Fitri menggunakan bahasa Jawa rata-rata adalah orang tua, sedangkan yang muda-muda masih jarang. Padahal bila kita memberi ucapan dalam bahasa Jawa kromo inggil kelihatan sekali sopan-santunnya.

Untuk menjaga nilai-nilai kebudayaan yang ditinggalkan nenek moyang orang Jawa berikut ini ada 47 ucapan selamat hari raya Idul Fitri dalam bahasa Jawa. Semuanya bisa Anda copy atau download secara gratis.

Saya sebagai admin indoamaterasu.com juga mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri Mohon Maaf Lahir dan Bantin.

47 Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri Dalam Bahasa Jawa (Update 2019)

1. Kula nyuwun gunging pangapunten sedanten kalepatan lahir dumugining batos mboten langkung ngaturaken sugeng idul fitri, mugi Gusti Allah ingkang kuoso paring ridho lan rahmatipun dumateng kito sedoyo, amin.

2. Dinten menika dinten bakda riyadi, kula menawi gadah kalepatan ingkang disengaja lan mboten disengaja dumateng panjenengan sak keluargo kula nyuwun agunging samudro pangaksami.

3. Ngaturaken sugeng riyadi 1 Syawwal 1440 H, Taqabbalallahu Minna Wa Minkum Taqobbal Ya Karim, Kullu Amin Wa Antum Bikhoir. Mugi gusti Allah tansah paring hidayah, maghfiroh saha barokah dumateng kita sedaya. Rahayu ingkang tinemu, sambada ingkang sinedya, jumbuh ingkang ginayuh.

4. Ono kupat kecemplung nang santen, sedoyo lepat nyuwun pangapunten, lepet kupat jamur kelopo, sedoyo lepat kulo nyuwun ngapuro.

5. Mbah marijan iku pancen roso. Jane wingi ketiban kelopo tapi yo tetep ra popo, Senajan riyoyo kurang sedino, sedoyo lepat lan salah kawulo nyuwun ngapuro.

6. Kawulo nyuwun agunging pangapunten sedanten kalepatan kulo. Maturaken sugeng riyaden kagem bapak lan sak keluargo. Mugi tansah sehat lan sentosa.

7. Nagara tentrem amarga para satria pinandhita, bengi shalat tahajud, awan sregep makarya. Sugeng riyadi, sedaya kalepatan kula nyuwun pangapura Latihan pasa sewulan mugi kita dados manungsa takwa.

8. Ngaturaken sugeng riyadi 1 Syawal 1440 H, Taqabbalallahu Minna Wa Minkum Taqobbal Ya Karim, Kullu Amin Wa Antum Bikhoir. Mugi gusti Allah tansah paring hidayah, maghfiroh saha barokah dumateng kita sedaya. Rahayu ingkang tinemu, sambada ingkang sinedya, jumbuh ingkang ginayuh.

9. Sucining ati, tumatining laku ngaturaken sugeng riyadi 1440 H bilih wonten kelepatan kula nyuwun agunging samudro pangaksami.

10. Ngaturaken wilujeng idul fitri 1440 H, nyuwun gunging pangapunten, mugi kita kanugrahan jatining fitrah saking gusti Ingkang Moho Pemurah, amin.

11. Kula nyuwun gunging pangapunten sedanten kalepatan lahir dumugining batos mboten langkung ngaturaken sugeng idul fitri, mugi Gusti Allah ingkang kuoso paring ridho lan rahmatipun dumateng kito sedoyo, amin.

12. Dinten menika dinten bakda riyadi, kula menawi gadah kalepatan ingkang disengaja lan mboten disengaja dumateng panjenengan sak keluargo kula nyuwun agunging samudro pangaksami.

13. Mangan kupat dudohe santen, menawi lepat nyuwun ngapunten. Ngaturaken wilujeng idul fitri 1 Syawal 1440 H.

14. Sucining ati, tumatining laku ngaturaken sugeng riyadi 1440 H bilih wonten kelepatan kula nyuwun agunging samudro pangaksami.

15. Ngaturaken wilujeng idul fitri 1440 H, nyuwun gunging pangapunten, mugi kita kanugrahan jatining fitrah saking gusti Ingkang Moho Pemurah, amin.

16. Mangan kupat dudohe santen, menawi lepat nyuwun ngapunten. Ngaturaken wilujeng idul fitri 1 Syawwal 1440 H.

17. Kula sowan wonten ing ngarsanipun Ibu
Sepisan, caos sembah pangabekti
mugi katur ing ngarsanipun Ibu
Ongko kalih, mbok bilih wonten klenta-klentunipun
atur kula saklimah
tuwin lampah kula satindak
ingkang kula jarag lan mboten kula jarag
ingkang mboten ndadosaken sarjuning panggalih
Mugi Ibu kersa maringi gunging
samodra pangaksami
Kula suwun kaleburna ing dinten riyadi punika
Lan ingkeng putra nyuwun
berkah saha pangestu.

18. Semono uga aku, wong tuwa
uga akeh klera-klerune
Kowe uga ngagungna pangapura
Ora luwih, kowe bisaa
kabul kang dadi ancas
lan dadi gegayuhanmu
Ora luwih, aku wong tuwa
mung bisa ndedonga marang Pangeran
Iya, kowe dak pangestoni.

19. Nadyan netra tansasmita, lathi tanwicara, hamung aksara tinata minangka duta. Bebeging manah nyuwun gunging pangapurandika lan sugeng riyadi.

20. Gilir gumanti padhang tetrawangan ing wayah ratri. Kawula (pengirim) ngaturaken sugeng riaden sugeng karaharjan, rena ing penggalih kawula nyuwun agunging samudra pangaksama lahir trusing batos, mugiya tansah winengku ing karahayon lan widada ing sambikala.

21. Srengenge Idul Fitri anggawa pangarep-arep, silaturahim kanggo lantaran rumakete ati. Kita sedaya caos pangapura kanthi mantep nglaleake kalepatan liyan gawe tentreme ati.

22. Paijem gadhah Fiat. Diagem touring dateng Banten. Dalem kathah lepat,kerso paring agenge pangapunten.

23. Nagara tentrem amarga para satria pinandhita, bengi shalat tahajud, awan sregep makarya. Sugeng riyadi, sedaya kalepatan kula nyuwun pangapura Latihan pasa sewulan mugi kita dados manungsa takwa.

24. Dinten meniko dinten bakda riyadi Kulo menawi gadhah kalepatan ingkang disengaja lan boten disengaja dumateng panjenenagan sak kulawarga kulo nyuwun agenging samudro pangaksami.

25. Juminten mbeber kloso, Dodol kupat ngarep gapuro. Wonten dinten riyoyo, menawi lepat kulo nyuwun ngapuro. Mugi-mugi Allah maringi pepadang kagem sedoyo.

26. Mlaku-mlaku ning Malioboro Menawi sayah numpak becak luwih sekeca Sugeng riyadi kagem panjenengan sedaya Sagung kalepatan nyuwun diparingi pangapura.

27. Mangan kopat karo mangan apem gadhah lepat nyuwun pangapunten.

28. Sucineng ati, tumatining laku, ngaturaken SUGENG RIYADI 1440 H bilih wonten kalepatan nyuwun agungi samudro pangaksami.

29. Kulo nyuwun gunging pangapunten sedanten kalepaten lahir dumugi ning batos boten langkung ngaturaken sugeng Iedul Fitri, mugi Gusti Allah Ingkang Kuoso paring ridho lan rahmatipun dumateng kito sedoyo. Amien.

30. Pitik kate rupane putih Pitik alas rupane coklat Idul Fitri ati manungsa bali putih hawa-nafsu dikendali kanthi tobat.

31. NgaturakenWilujeng Ied Fitri 1440 H. Nyuwun gunging pangapunten. Mugi kito kanugrahan jatining fitrah saking gusti ingkang Maha Mirah. Amin.

32. Rinengga suminaring surya dinten fitri cinandra resik ing wardaya, katur sugeng manghayubagya Idul Fitri nyuwun angunging samudra pangaksami, ing sedaya kalepatan kula sakluwarga “minal aidinwal faidzin” mugi kita tansah winengku ing karahayon, gesang, lan mugi tansah pikantuk ridho saking Gusti Allah SWT.

33. Paijem gadhah Fiat. Diagem touring dateng Banten. Dalem kathah lepat, kerso paring agenge pangapunten.

34. Mulad sarira hangrasa wani. Wani ngakoni kalemahan diri. Sugeng Riyadi Idul Fitri. Sadaya kelepatan nyuwun pangaksami.

35. Ngaturaken wilujeng Ied Fitri 1440 H. Nyuwun gunging pangapunten. Mugi kita kanugrahan jatining fitrah saking Gusti ingkang Maha Mirah
Amien.

36. Nandur pari jero. Manfaate kanggo anak putu. Luputku marang awakmu jero. Mangga dipendem nganggo pangapuramu. Taqabalallahu Minna Wa Minkum. Mugi amal ibadah kita sadaya katampi.

37. Mangan sate sak gulene, sego megono bumbu kemiri kapan wae lebarane, sugeng riyoyo idul fitri tumbar merico kecap asing Nyuwun ngapuro lahir lan batin.

38. Cangkem iki sering nggedabrus, utek iki sering mikir sing elek. Minal aidzin wal faidzin. Mohon maaf lahir batin.

39. Mbok Setro bakul tempe gawe sehat wong sak erte marga tempe akeh proteine Lebaran ora kudu ganti hape sing penting kendali diri ora nggape hawa-nafsu sing nggugu karepe dewe.

40. Ngaturaken wilujeng Idul Fitri 1440 H. Nyuwun gunging pangapunten. Mugi kito kanugrahan jatining fitrah saking gusti ingkang Maha Pemurah. Amin.

41. Gunung Merapi, Gunung Merbabu, tansah jejer kaya sedulur kembar Aku sing wis tau nglaraake atimu njaluk samudra pangapuramu kang jembar.

42. Gunung Merapi rupane biru dicedaki dadi ijo wit-witan cemara Menawi kula gadhah keliru nyuwun agenging samudra pangapura.

43. Numpak andhong ning Kotagedhe, tuku ali-ali kagem eyang putri. Bilih aku nduwe luput gedhe,
nyuwun kawelasan sampean ampuni.

44. Ning gunung ketur tuku bolah, kanggo ndodomi sajadahe simbah Dudu salahmu sing gawe susah, nafsu amarahku sing gawe bubrah.

45. Juminten mbeber kloso, dodol kupat ngarep gapuro. Wonten dinten riyoyo, menawi lepat kulo nyuwun ngapuro. Mugi-mugi Allah maringi pepadang kagem sedoyo.

46. Ngaturaken wilujeng Ied Fitri 1440 H.Nyuwun gunging pangapunten. Mugi kita kanugrahan jatining fitrah saking Gusti ingkang Maha Mirah.Amien


47. Dhahar kupat kuahipun santen, menawi wonten lepat nyuwun pangapunten. Mugi2 kabeh doso2 dilebur ing dinten riyoyo niki. Amien.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel